08-591 470 80

info@wecantech.se

Legionella sanering

WeCanTech har under många år arbetat med sanering av sjukdomsalstrande mikroorganismer, bl.a. Legionella i tappvattensystem och varit engagerade i flertalet av de kemiska saneringar som utförts i Sverige.

Vi har ett väl dokumenterat kvalitetssäkringssystem som ger våra uppdragsgivare en trygghet vid rådgivning och planering, samt vid förebyggande insatser och utförd entreprenad.
Viktigt är att först utföra en anläggningsinventering för att identifiera ev. orsaker till tillväxt i vattensystemet, därefter göra en provtagning för analys av vattnet, riskbedömning av systemet och förslag till åtgärdsprogram.

Kemisk sanering med Destruct klordioxid av vattensystemet har visat sig vara den effektivaste och snabbaste metoden. Gäller i första hand varmvattnet, för att minska bildad beläggning (biofilm) i rör och tekniska installationer, vilka ger näring för tillväxt av oönskade mikro-organismer tex. Legionella.

Sanering kan utföras säkert och störningsfritt under normal användning av vattnet. Saneringen följs upp av provtagningar efter några dagar för att kontrollera att inga bakterier finns kvar i systemet.
Efterföljande provtagningar bör ske med vissa intervaller och kan vid misstanke om eller konstaterad återbildning av mikroorganismer, innebära att ny sanering erf. I vissa fall kan det vara nödvändigt med installation av utrustning för kontinuerlig desinfektion av inkommande eller cirkulerande varmvatten med Destruct klordioxid eller UV-ljus.

 

PROVTAGNING

Vattenprovtagning för analys på ackrediterat laboratorium, I förebyggande syfte eller vid misstänkt förorening (kontaminering) från oönskade mikroorganismer. Provtagning kan omfatta : Bakteriologisk analys som Legionella, Pseudomonas aeruginosa, Radon eller endast kem-fysikalisk undersökning.

AKUT ÅTGÄRD

Insatser vid konstaterad bakteriologisk förorening. Utför snabbt och effektivt kemisk sanering av rörsystem, uppvärmningsanordningar, bassänger etc. samt ger förslag till temporära förbättringar av befintliga tekniska installationer.

FÖRSLAG

När föroreningar som sjukdomsalstrande mikroorganismer tex. Legionella, Pseudomonas aeruginosa påträffas, bör den tekniska installationen kontrolleras. Ett åtgärds- och kontrollprogram upprättas, med förslag till lämpliga saneringsåtgärder och erforderliga tekniska förbättringar i den befintliga VVS- installationen.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD

I samband med eller direkt efter saneringsåtgärden och ev. tekniska förbättringar, är det viktigt att installera en “Barriär” på inkommande vatten eller direkt på varmvattencirkulationen, med aggregat för UV-bestrålning eller Desin klordioxid dosering.

UNDERHÅLL

Underhållsavtal kan tecknas för rutinmässig service och funktionskontroll av tekniska installationer. Vi erbjuder även regelbunden provtagning för att löpande säkerställa vattnets kvalité som innebär god standard på distribuerat vatten inom fastigheten. Intyg om “kontrollerat vatten” lämnas vid varje åtgärd.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.