08-591 470 80

info@wecantech.se

Legionella sanering

WeCanTech har under många år arbetat med sanering av sjukdomsalstrande mikroorganismer, bl.a. Legionella i tappvattensystem och varit engagerade i flertalet av de kemiska saneringar som utförts i Sverige.

Vi har ett väl dokumenterat kvalitetssäkringssystem som ger våra uppdragsgivare en trygghet vid rådgivning och planering, samt vid förebyggande insatser och utförd entreprenad.
Viktigt är att först utföra en anläggningsinventering för att identifiera ev. orsaker till tillväxt i vattensystemet, därefter göra en provtagning för analys av vattnet, riskbedömning av systemet och förslag till åtgärdsprogram.

Kemisk sanering med Destruct klordioxid av vattensystemet har visat sig vara den effektivaste och snabbaste metoden. Gäller i första hand varmvattnet, för att minska bildad beläggning (biofilm) i rör och tekniska installationer, vilka ger näring för tillväxt av oönskade mikro-organismer tex. Legionella.

Sanering kan utföras säkert och störningsfritt under normal användning av vattnet. Saneringen följs upp av provtagningar efter några dagar för att kontrollera att inga bakterier finns kvar i systemet.
Efterföljande provtagningar bör ske med vissa intervaller och kan vid misstanke om eller konstaterad återbildning av mikroorganismer, innebära att ny sanering erf. I vissa fall kan det vara nödvändigt med installation av utrustning för kontinuerlig desinfektion av inkommande eller cirkulerande varmvatten med Destruct klordioxid eller UV-ljus.

 

PROVTAGNING

Vattenprovtagning för analys på ackrediterat laboratorium, I förebyggande syfte eller vid misstänkt förorening (kontaminering) från oönskade mikroorganismer. Provtagning kan omfatta : Bakteriologisk analys som Legionella, Pseudomonas aeruginosa, Radon eller endast kem-fysikalisk undersökning.

AKUT ÅTGÄRD

Insatser vid konstaterad bakteriologisk förorening. Utför snabbt och effektivt kemisk sanering av rörsystem, uppvärmningsanordningar, bassänger etc. samt ger förslag till temporära förbättringar av befintliga tekniska installationer.

FÖRSLAG

När föroreningar som sjukdomsalstrande mikroorganismer tex. Legionella, Pseudomonas aeruginosa påträffas, bör den tekniska installationen kontrolleras. Ett åtgärds- och kontrollprogram upprättas, med förslag till lämpliga saneringsåtgärder och erforderliga tekniska förbättringar i den befintliga VVS- installationen.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD

I samband med eller direkt efter saneringsåtgärden och ev. tekniska förbättringar, är det viktigt att installera en “Barriär” på inkommande vatten eller direkt på varmvattencirkulationen, med aggregat för UV-bestrålning eller Desin klordioxid dosering.

UNDERHÅLL

Underhållsavtal kan tecknas för rutinmässig service och funktionskontroll av tekniska installationer. Vi erbjuder även regelbunden provtagning för att löpande säkerställa vattnets kvalité som innebär god standard på distribuerat vatten inom fastigheten. Intyg om “kontrollerat vatten” lämnas vid varje åtgärd.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.